• Studium Podyplomowe z zakresu wynalazczości, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji,
  • Kurs Rachunkowości Podmiotów Gospodarczych przygotowujący do zawodu samodzielnego księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  • Studia Podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
  • Szkolenie z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych, Polska Izba Rzeczników Patentowych.

 


edat.pl 2002