Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej.
 • ochrona znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,
 • badania w zakresie zdolności rejestrowej, patentowej i ochronnej oraz w zakresie czystości patentowej rozwiązań i wyrobów wprowadzanych do obrotu,
 • pomoc w zakresie zawierania wszelkich umów, w tym:
  - licencyjnych
  - know - how
  - umów z zakresu prawa autorskiego,
 • pomoc w zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • zastępstwo w postępowaniu przed Urzędem Patentowym i Sądami Powszechnymi,
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe),
 • sporządzanie opinii z zakresu własności przemysłowej,
 • obliczanie efektów ekonomicznych ze stosowania projektów wynalazczych.

 


edat.pl 2002